Alegerea formei juridice a unei firme, nu doar PFA şi SRL. Avantaje şi dezavantaje

Antreprenorii trebuie să considere avantajele, cât şi dezavantajele fiecărei forme juridice înainte de a alege forma ideală pentru întreprinderea lor. Citiţi următoarele sfaturi utile în alegerea formei juridice a unei firme.

Criteriile de alegere a formei juridice pentru o societate comercială sunt următoarele:

 • competenţa şi calificarea asociaţilor sau a fondatorului societăţii pentru a putea asigura dezvoltarea afacerii;
 • capitalul social depus pentru iniţierea afacerii;
 • talentul managerial al antreprenorului;
 • experienţa întreprinzătorului în domeniul afacerilor;
 • participarea la luarea deciziilor respectiv modalităţile împărţirii profiturilor;
 • partea din capitalul social pe care doreşte să o deţină întreprinzătorul;
 • protejarea bunurilor personale de creditorii firmei;
 • costurile necesare pentru înfiinţarea firmei, respectiv impozitele ce trebuie achitate autorităţilor;
 • responsabilitatea pe care şi-o asumă întreprinzătorul în caz de faliment;
 • intenţia de a fi în asociere cu alte persoane sau de a fi asociatul unic al firmei;
 • dorinţa de a beneficia de profituri fără a participa la luarea deciziilor;
 • dispoziţia întreprinzătorului pentru a elabora documentaţia necesară pentru constituirea şi administrarea afacerii.

Potrivit legislaţiei în vigoare întreprinzătorii îşi pot desfăşura activitatea antreprenorială sub două forme: persoane fizice şi asociaţii familiale, respectiv societăţi comerciale.

Persoane fizice şi asociaţii familiale

Antreprenorii îşi pot desfăşura activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca membrii unei asociaţii familiale. Persoanele fizice pot fi cetăţeni ai statului român sau cetăţeni ai statelor europene. În baza Legii 300/2004 aceste persoane pot fi autorizate să desfăşoare o activitate independentă, care va fi înregistrată de Oficiul Registrului Comerţului. Aceste persoane fizice nu au personalitate juridică. Aici găsiţi informaţii utile despre cum se poate înfiinţa un PFA: http://www.avocat-firme.info/infiintare-pfa.html

Asociaţiile familiale sunt constituite de o persoană fizică, membrii asociaţiei fiind rudele acestei persoane ( soţia, soţul, copii care au împlinit vârsta de 16 ani, cât şi rudele până la gradul al IV-lea). Asociaţiile familiale nu au personalitate juridică.

Avantajele acestei forme juridice sunt:

 • modalitatea de impozitare este diferită (impozitul este mai mic decât în cazul societăţilor comerciale);
 • taxele de autorizare sunt reduse şi mai puţine;
 • sistemul de evidenţă contabilă este în partidă simplă.

Dezavantajele acestei forme juridice sunt:

 • posibilităţi mai reduse de dezvoltare a afacerii;
 • răspunderea nelimitată;
 • posibilităţi mai reduse de creditare sau finanţare;
 • restricţiile privind sediul social folosit.

Societăţi comerciale

Societăţile comerciale dobândesc personalitate juridică în momentul înregistrării acestora în Registrul Comerţului. Întreprinderile pot avea una dintre următoarele forme juridice:

 • societate cu răspundere limitată (S.R.L.)
 • societate în comandită simplă (S.C.S.)
 • societate în nume colectiv (S.N.C.)
 • societate pe acţiuni (S.A.)
 • societate în comandită pe acţiuni (S.C.A.)

a.) Societatea cu răspundere limitată. În cazul SRL-urilor obligaţiile sunt garantate cu patrimoniul social iar asociaţii răspund numai cu părţile lor sociale. Aici găsiţi informaţii utile despre cum se poate înfiinţa un SRL: http://www.avocat-firme.info/infiintare-srl.html

Avantajele acestei forme juridice sunt:

 • formalităţile de înfiinţare mai simple (redactarea actului constitutiv şi elaborarea contractului de societate);
 • răspunderea limitată a fondatorilor (asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor sociale);
 • nu există o limită inferioară a numărului de asociaţi. O astfel de firmă se poate înfiinţa chiar şi de o singură persoană;
 • capital minim acceptabil;
 • control asupra dezvoltării afacerii şi asupra gestiunii.

Dezavantajele acestei forme juridice sunt:

 • obiect limitat de activitate (nu se pot înfiinţa SRL-uri care să aibă ca obiect de activitate: operaţiuni bancare, operaţiuni de asigurare, profesia de agent de schimb respectiv operaţiuni de depuneri şi economii);
 • o persoană poate fi asociatul unic al unei singure societăţi cu răspundere limitată;
 • lipsa de continuitate a afacerii (în cazul unei boli sau în cazul decedării asociatului unic).

b.) Societate în comandită simplă. În cazul SCS-urilor obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social iar comanditarii răspund numai în funcţie de aportul social. În situaţia înfiinţării unui SCS trebuie să existe două categorii de asociaţi: comanditaţi – asociaţii care răspund nelimitat pentru obligaţiile societăţii, respectiv comanditari – asociaţii care răspund numai în funcţie de aportul lor la capitalul social.

Avantajele unei astfel de forme juridice sunt:

 • taxe mai mici de înregistrare;
 • flexibilitate în conducere şi organizare;
 • nu este stabilit un capital social minim obligatoriu;
 • contabilitate şi un sistem de impozitare mai simplu.

Dezavantajele unei astfel de forme juridice sunt:

 • asociatul comanditar nu are dreptul să intervină direct în operaţiunile legale ale întreprinderii, acesta fiind numai un consilier al administratorului.

c.) Societate în nume colectiv. În cazul SNC-urilor obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar răspunderea asociaţilor este solidară şi nelimitată. Deciziile se iau în funcţie de interesele personale ale asociaţilor.

Avantajele unei astfel de forme juridice sunt aceleaşi ca în cazul societăţilor în comandită simplă.

Dezavantajele unei astfel de forme juridice sunt:

 • răspunderea nelimitată şi solidară (în cazul falimentului afacerii pot fi vândute şi activele personale ale asociaţilor);
 • pregătirea profesională limitată (înfiinţarea unui SNC nu necesită o pregătire profesională în domeniul afacerilor care poate pune în pericol succesul afacerii);
 • accesibilitate limitată de capital (dezvoltarea societăţii va necesită investiţii suplimentare).

d.) Societatea pe acţiuni. În cazul SA-urilor obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociaţii fiind obligaţi numai la plata acţiunilor lor.

Avantajele unei astfel de forme juridice sunt:

 • posibilitatea de a atrage capitaluri mai mari ( SA-urile pot obţine bani pentru dezvoltare);
 • acţionarii au o răspundere limitată (astfel creditorii nu vor putea ataca activele personale ale asociaţilor pentru a acoperi datoriile firmei);
 • durată de viaţă mai lungă (transferabilitatea proprietăţii asigură o durată de viaţă mai ridicată a societăţii pe acţiuni fiindcă soarta întreprinderii nu depinde de soarta unui singur asociat);
 • transferabilitatea proprietăţii (acţionarii au posibilitatea să-şi vândă acţiunile în cazul în care nu sunt mulţumiţi de dezvoltarea afacerii);
 • obiect nelimitat de activitate (SA-urile se pot înfiinţa în orice domeniu de activitate);
 • posibilităţi superioare de valorificare a cunoştinţelor.

Dezavantajele unei astfel de forme juridice sunt:

 • formalităţi multiple la constituirea firmei;
 • limitarea capitalului social minim (pentru înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni capitalul minim este de 2.500 lei);
 • numărul ridicat al membrilor fondatori (dificultatea organizării reunirilor);
 • negociabilitatea acţiunilor (în anumite cazuri acţiunile achiziţionate nu sunt folosite în interesul societăţii);
 • posibilităţi reduse de manifestare a talentului managerial (membrii fondatori lucrează mai mult decât deţinătorii de acţiuni şi realizează proiectele împreună).

e.) Societate în comandită pe acţiuni. În cazul SCA-urilor obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, precum şi cu răspunderea nelimitată a asociaţilor comanditaţi. Asociaţii comanditari fiind obligaţi numai la plata acţiunilor lor. Avantajele şi dezavantajele acestei forme juridice sunt aceleaşi că în cazul societăţilor pe acţiuni.

Alte informaţii suplimentare:

 • Care sunt costurile totale de înfiinţare a firmei?
 • Care sunt actele necesare pentru înfiinţarea unui SRL?
 • Cum pot găzdui sediul social la un cabinet de avocatură?

Aflaţi pe www.avocat-firme.info

Acest articol v-a fost oferit de Cabinet de avocatură Leonte Oana Mădălina